¿Qué es el VIH, cómo se contagia y cómo no se contagia? ¿Dónde se puede hacer la prueba? Escuche la breve información sobre el VIH, todo lo que es necesario saber sobre el VIH, en 3 minutos.

Si tiene dudas, siempre es bienvenido a llamar Noaks Ark Direkt 020-78 44 40.

Testar du negativt för hiv behöver du inte bekymra dig mer, testar du positivt får du medicin som håller dig frisk. Behandlad hiv gör dig dessutom smittfri vid sex. Hos många Noaks Ark-föreningar kan du ta ett hivtest med snabbsvar. Ett stick i fingret - det är allt!

Lennie Lindberg, verksamhetschef på Noaks Ark Stockholm reder ut alla frågetecken kring hivtester.

Bodil Sjöström intervjuar.

May 27, 2021

Möt Amanda

Riksförbundet Noaks Arks nya ordförande Amanda Netscher berättar om sin bakgrund, sitt engagemang och om det budskap hon vill skicka om hiv.

 

Jukka Aminoff intervjuar.

What is HIV, how is it transmitted and how is it not transmitted? Where can you have an HIV test?

Listen to all you need to know about HIV in about 5 minutes. If you have questions call Noaks Ark Direkt 020-78 44 40.

April 8, 2021

Hiv och migranter

"Sexualitet och hälsa är nyckeln till lyckad integration." Så säger David Saleh förstelärare på Vård- och omsorgscollege och forskare ansluten till Karolinska Institutet. David är även författare till boken Sex och samlevnad för nyanlända. Hör honom berätta om sina metoder och om hur han själv erfor en kulturkrock som fick honom att svimma.

Jukka Aminoff intervjuar.

 

Varje år anordnar Karolinska Institutet kursen ”Hiv – med individen i fokus ur ett globalt perspektiv” i samarbete med Riksförbundet Noaks Ark. Noaks Ark-podden intervjuar föreläsarna i enskilda avsnitt.

March 22, 2021

Våld i nära relationer

Kvinnor som lever med hiv blir i högre grad utsatta för våld i nära relation än kvinnor som inte lever med hiv. Hiv kan både vara en orsak till våld och ett resultat av våldsutsatthet. Om detta berättar Erica Kanon stödsamordnare och biträdande verksamhetschef på Noaks Ark Stockholm.

Jukka Aminoff intervjuar.

 

Varje år anordnar Karolinska Institutet kursen ”Hiv – med individen i fokus ur ett globalt perspektiv” i samarbete med Riksförbundet Noaks Ark. Noaks Ark-podden publicerar kurskvällarna som enskilda avsnitt.

I skuggan av coronapandemin trängs hälsoinsatser åt sidan och vårdskulden växer. I Sverige ser vi tydligt hur regionerna har omfördelat sjukvårdens resurser så att hivvården försämrats. Mottagningar stänger eller reducerar möjligheten att hivtesta sig. Det medför att fler går obehandlade och att viruset kan överföras till andra. Men det innebär också risk för försämrad hälsa. Flera av landets regioner har stoppat möjligheten att få PrEP utskrivet (förebyggande behandling mot hiv) på grund av pandemin.

Globalt förhindrar nedstängningar både produktion och distribution av hivmediciner. Enligt UNAIDS kan ett sex månaders avbrott av hivmediciner orsaka 500 000 nya hivrelaterade dödsfall.

Daniel Suarez, verksamhetschef Posithiva Gruppen och Eliot Wieslander, generalsekreterare Läkare i Världen berättar om hur coronaopandemin påverkar hivarbetet.

Jukka Aminoff intervjuar.

 

Posithiva Gruppen är en patientorganisation för personer som lever med hiv. Som rikstäckande ideell, partipolitiskt och religiöst obunden medlemsförening är syftet att erbjuda personer som lever med hiv utbildning, stöd, rådgivning, psykosocial verksamhet samt forum för utbyte av erfarenhet. Posithiva Gruppen bevakar även rättigheter för personer som lever med hiv och arbetar för att öka kunskapen om hiv i samhället samt motverka stigmatisering och fördomar.

Läkare i Världen är en människorättsorganisation som arbetar för allas rätt till vård. Det görs genom vårdinsatser, psykosocialt stöd och juridisk rådgivning. Utgångspunkten är att hälsa är en mänsklig rättighet. I Sverige finns Läkare i Världen på åtta platser från Luleå i norr till Malmö i söder. Där hjälps människor att få tillgång till sina rättigheter och där det behövs ges vård till personer som annars inte får det.

Qu'est-ce que le VIH, comment se transmet-il et comment ne se transmet-il pas? Où peut-on se faire tester? Suivez ici une information concise sur le VIH, ”Tout à savoir sur le VIH en 3 minutes”. N'hésitez pas à appeler Noaks Ark Direct au 020-78 44 40 pour des réponses à vos questions.  

Minkälainen virus HIV on, miten se tarttuu, ja miten se ei tartu? Missä voi tehdä HIV-testin? Kuuntele oleelliseen tiivistettyä HIV-tietoa 3 minuutissa. Jos on lisää kysyttävää, voit aina soittaa puhelinpäivystykseemme Noaks Ark Direkt 020-78 44 40.

What is HIV, how is it transmitted and how is it not transmitted? Where can you have an HIV test?

Listen to all you need to know about HIV in about 3 minutes. If you have questions call Noaks Ark Direkt 020-78 44 40.

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App